Καταστήματα 
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Α.Ε. (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)
ΠΑΣΧΙΔΗ 42 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2651028774
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Α.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΒΙ.ΠΕ.)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ