Καταστήματα 
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Α.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΒΙ.ΠΕ.)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Α.Ε. (ΥΠΟΚ/ΜΑ ΠΟΥΤΕΤΣΗ)
ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΥ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 12 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2651074805