ΡΟΛΟ ΜΟΥΣΑΜΑΣ 20 ΜΕΤΡ. ΠΛΕΝΟΜΕΝΟΣ
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΡΟΛΑ  ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ  ΤΩΝ 20 ΜΕΤΡΩΝ
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΡΟΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΩΝ 2 ΜΕΤΡΩΝ
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΤΡΑΠΕΖ/ΛΑ ΜΟΥΣΑΜΑΣ 140χ140
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΤΡΑΠΕΖ/ΛΑ ΜΟΥΣΑΜΑΣ 150χ180
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ 132Χ132
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ R132
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ 132Χ172
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ 152Χ152 & 150 R
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ  150R
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ 132Χ2Μ
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΗΑRΜΟΝΥ R150
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΡΟΛΟ ΕΜΠΡΙΜΕ Α' ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΔΗΛΟ 1,40
M.M.: Τρεχον μέτρο
Ποσότητα

ΡΟΛΟ ΕΜΠΡΙΜΕ  Β' ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΔΗΛΟ
M.M.: Τρεχον μέτρο
Ποσότητα

ΡΟΛΟ ΜΟΥΣΑΜΑΣ(DECORAMA)  20Μ(ΠΛΕΝΟΜΕΝΟΣ)
M.M.: Τρεχον μέτρο
Ποσότητα

ΖΕΛΑΤΙΝΗ  ΡΟΛΟ ΔΙΑΦΑΝ.020
M.M.: Τρεχον μέτρο
Ποσότητα

ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΥΦΑΣΜΑ "ΜΥΚΟΝΟΣ" 150R
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

M.M.: Τρεχον μέτρο
Ποσότητα

M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα