ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νο2 ΜΕΣΑΙΕΣ
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΕL-ΕF 70Χ100 ΓΙΓΑΣ (Κ5)
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΕL-ΕF 75Χ115 SUΡΕR ΓΙΓΑΣ (Κ6)
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ.ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ RΟDΟ 52Χ75
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΠΑΓΟΣΑΚΟΥΛΕΣ 240/ΤΕΜ Νο50009
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΝΑΥΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4χ5 Μ =5m2 Νο10686
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕL-ΕF5 52χ75 ΜΕΓΑΛΕΣ
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΕL-ΕF 53Χ80 20 ΤΕΜ. (Κ4)
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. 48X50  20/ΑΔΑ CHIOS
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 10/ΤΕΜ  80Χ110 ΒΑΡ. ΒΑΡΩΝ ΝΟ 480
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 10/ΤΕΜ  90Χ120 ΒΑΡ. ΒΑΡΩΝ ΝΟ 480
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα