ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νο1 ΜΙΚΡΕΣ
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νο2 ΜΕΣΑΙΕΣ
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νο3 ΜΕΓΑΛΕΣ
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΕL-ΕF 70Χ100 ΓΙΓΑΣ (Κ5)
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΕL-ΕF 75Χ115 SUΡΕR ΓΙΓΑΣ (Κ6)
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ.ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ RΟDΟ 52Χ75
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΠΑΓΟΣΑΚΟΥΛΕΣ 240/ΤΕΜ Νο50009
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΝΑΥΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 4χ5 Μ =5m2 Νο10686
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕL-ΕF5 52χ75 ΜΕΓΑΛΕΣ
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΕL-ΕF 53Χ80 20 ΤΕΜ. (Κ4)
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 10/ΤΕΜ. ΕL-ΕF 80Χ110 ΒΑΡ. ΒΑΡΩΝ  ΧΒΚ79
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΛΙΩΝ ΑΚ18 1/ΤΕΜ 0,45χ4,50μ.
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΑΛΤΩΝ 65Χ120 4ΤΕΜ ΑΚ16
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ 65Χ100 5ΤΕΜ ΑΚ17
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. 53Χ80 10/ΑΔΑ CHIOS
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. 70X100  10/ΑΔΑ CHIOS
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. 48X50  20/ΑΔΑ CHIOS
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ  ΡΟΥΧΩΝ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ 55Χ80 ΝΟ1375
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΡΟΥΧΩΝ  ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ 70Χ120 ΝΟ1377
M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα

M.M.: Αριθμός τεμαχίων
Ποσότητα